اطلاعیه شماره 7 دبیرخانه کنگره - درج امتیاز بازآموزی در سامانه جامع آموزش مداوم

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان محترم دومین کنگره ملی تروما
امتیاز بازآموزی ویژه مشمولین محترم (رشته های گروه های هدف) از طریق وب سایت سامانه جامع آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی www.ircme.ir
اعمال گردیده است ؛ عزیزان می توانند با مراجعه به وب سایت مذکور گواهی خویش را دریافت نمایند .

شرکت کنندگان مشمول امتیاز در صورت وجود هر گونه مشکل و یا کسب اطلاعات بیشتر لازم است حداکثر تا پایان ساعت اداری مورخ 95/10/1 باشماره تلفن 02182483357 تماس حاصل نمایند. بدیهی است هر گونه اعتراض بعد از تاریخ مذکور به دلیل بسته شدن وب سایت از طریق وزارت بهداشت قابل قبول نخواهد بود.

 دبیرخانه دومین کنگره ملی تروما

کتابخانه ملی ایران (محل برگزاری کنگره)

  سازمان‌ اسناد و كتابخانه‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مؤسسه‌اي‌ آموزشي‌، پژوهشي‌، علمي‌ و خدماتي‌ است‌ كه‌ اساسنامه‌ آن‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ رسيده‌ است‌ و رياست‌ عاليه‌ آن‌ با رئيس‌ جمهوري‌ است‌.

دومین کنگره ملی تروما

دومین کنگره ملی تروما توسط قطب علمی آموزشی تروما و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، جامعه جراحان ایران و سایر سازمان های همکار، در آذر ماه سال جاری برگزار می گردد.


مراکز همکار